Wydana w dniu 02.06.2022 r. przez:

NazwaKAMSOFT Spółka AkcyjnaNr NIP9542685559
Adres40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133REGON241371988
Organ RejestrowySąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRSNumer KRS0000345075
Kapitał zakładowy52 600 000.00 zł, opłacony w całościNumer BDO000265137

I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej APTIX jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej APTIX KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uzupełniony o wymogi prawa regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe

Mobilna aplikacja APTIX jest wykorzystywana w organizacjach, które korzystają z systemu KS-AOW oraz dedykowana wyłączenie użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia nadane im przez te organizacje.

W celu korzystania z aplikacji mobilnej APTIX nie jest wymagane podanie danych osobowych użytkownika ani innych osób.

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna APTIX może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
1) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR w celu automatyzacji pobierania danych z systemu klienta (KS-AOW).
Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: aptix@kamsoft.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacji zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.